Gaz Sistemleri Kurulum ve Bakımı

Gaz Sistemleri Kurulum ve Bakımı

Koyuncu Tic. Anonim Şirketi, 1977 yılında sınai gaz üreticisi ve sağlayıcısı olarak kuruldu. 1990’lı yıllara kadar hava gazları ve asetilen ağırlıklı faaliyet gösteren Koyuncu’nun ilk gaz üretim tesisi Eskişehir’de kuruldu. Ardından Koyuncu ana operasyonunu İstanbul’a taşıyarak Anadolu yakasında az sayıda bulunan dolum tesislerinden birini tesis etti.1990’lı yıllarda firma kaynak gazı karışımlarına odaklanarak bu alanda uzun yıllar lider konumda tüm Türkiye’yeki gaz firmalarına hizmet verdi.

2000’li yılların başında ana faaliyetini gaz ekipmanı ithalat ve ihracatına çeviren Koyuncu, halen birçok uluslararası firmanın Türkiye temsilciliğine sahiptir. Gaz ekipmanlarının yanı sıra, semi-trailer ve ISO tanklarla çevre ülkelere sıvılaştırılmış sınai gaz satışı da yapmaktadır. Dünyada ilk ve tek sınai gaz B2B portalı www.gasbazaar.com ve ulusal sınai gaz dergisi Gaz Dünyası Koyuncu’nun sağladığı hizmetler arasında yer almaktadır.

Koyuncu Tic. A.Ş’nin kurucusu Önder Koyuncu, aynı zamanda ulusal gaz firmalarını tek çatı altında toplayan Sınai ve Tıbbi Gazcılar Derneği, GAZDER’in de kurucusudur ve halen başkanlığını yürütmektedir.